LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb

Ta dig tid att vara pilgrim
- unna dig
Pilgrimstid!

Projektet St Olav Waterway, där Pilgrimstid är en av 8 partners.

Premiärvandring från Åbo till Trondheim, start 25.5 framme 27.7.

Budkavlen längs Helgonleden
(från 18.6 vid Älvkarleby - 27.7 i Trondheim)
 
Budkavlen på Stråsjöleden
Läs mer på Paxwalk och på Visit Glada Hudik!
(från 24.6 vid Enångers gamla kyrka -27.7 i Trondheim).
Info Ulf Krantz, ulf@pilgrimstid.nu
 

Välkommen med!

 
 
Ekumenisk pilgrimsresa från Hudiksvall
till Kökar, Åland 
prel. 23-26 augusti 2019

Hudiksvalls Kristna Råd och Pilgrimstid.
Kontakt för information. Fullbokad, men kölista!

 
Vill du vandra? Länk till första etappen på Stråsjöleden: Korsholmen-Långvind-Enångers gamla kyrka.

GE EN VANDRING I PRESENT! Läs mer!
Pilgrim är av tradition den som lämnar sitt vardagliga liv och ger sig av mot ett heligt mål. Vi tror att den som vill förändra sitt liv och söker andlighet, stillhet, enkelhet och eftertanke är en pilgrim
 
Pilgrimstid
- dagens pilgrimer följer medeltida pilgrimers spår!
Även på cykel - Enångers B&B
Infoblad (pdf) om pilgrimsleder m m i Södra Norrland


Europeisk Kulturväg - Sankt Olavsvägarna i Norden är Europeisk kulturväg!  


"Pilgrimstid Sverige - Time for pilgrimage, Sweden" på Facebook
 
 

  Hälsning från Ulf 
    2019-06-27

Pilgrimer på gång!
www.helgonleden.n.nu/
budkavlen2019

och
www.strasjoleden.n.nu/
budkavlen2019
 

 Var rädd om er! / Ulf
S
kicka en hälsning till Ulf   
 
 

 Pilgrimstid -
 Uppsala stifts miljöpris 2009!

 


Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 
© LightWeb