LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb
Pilgrimsvandringar-Veckovandringar-Dagsvandringar-Temavandringar 

Pilgrimstid medverkar i vandringspaket med guide, både pilgrimsvandringar och temavandringar, dagsvandringar och veckovandringar!
Vandringar ordnas även vintertid, bl a med snöskor!
Pilgrimstid samarbetar med bl a Studiefrämjandet, studieförbundet Bilda och andra som arrangerar vandringarna.

Vandringar på Stråsjöleden, sommaren 2018

Sörforsa till Nirsgård
Lördag 19 maj
Start 09.00 katolska kapellet Forsa. Vi går därifrån till Nirsgård ca 11 km.
Ta med lämpliga kläder och matsäck för dagen.
Anmälan till Ulf Krantz 0702030084
Ingen kostnad för vandringen. Vi testar Paxwalks digitala karta för etappen
 
Nirsgård till Dellenbaden
Lördag 26 maj
Start 09.00 Nirsgård. Vi går därifrån till Dellenbaden ca 23 km
Ta med lämpliga kläder och matsäck för dagen.
Anmälan till Ulf Krantz 0702030084
Ingen kostnad för vandringen. Vi testar Paxwalks digitala karta för etappen
 
Forsa kyrka till Jesu Hjärtas kapell, Sörforsa 
30 juni 2018 
Start 16.00 Vid Forsa kyrka, pilgrimsandakt i kyrkan.
Vi vandrar i långsam takt och med pauser till Jesu Hjärtas kapell.
Avslutning med Angelusbönen i kapellet ca kl 18.00
Därefter gemensamt fika.
Arrangörer Forsa församling, Jesu Hjärtas kapells vänner och Pilgrimstid
Mer information kommer! Paxwalks digitala karta visar delsträckan på drygt 3 km.
 
Nirsgård till Dellenbaden
Lördag 28 juli
Start 09.00 Nirsgård. Vi går därifrån till Dellenbaden ca 23 km
Ta med lämpliga kläder och matsäck för dagen.
Anmälan till Ulf Krantz 0702030084
Ingen kostnad för vandringen. Vi testar Paxwalks digitala karta för etappen

Fler testvandringar kommer att ordnas - även längs Helgonleden, oftast dagsvandringar. Mer information kommer!
Sänd ett mail till cina@pilgrimstid.nu om du vill vandra på Helgonleden,
för vandringar längs Stråsjöleden till Ulf Krantz ulf@pilgrimstid.nu
070-203 00 84
 
Testvandringarna - en del av projektet St Olav Waterways - läs mer
  
 
Pilgrimstid skräddarsyr också vandringar! Kontakta oss med dina önskemål!
Pilgrimstid är en resurs vid vandringar (genom olika arrangörer). Vi ordnar då det praktiska med färden   Kontakt info@pilgrimstid.nu

Kontakt för frågor om alla vandringar
Ulf Krantz - Se även Veckovandringar - Temavandringar där Pilgrimstid medverkar!

Vi medverkar gärna vid Pilgrimsledarutbildningar.
Kontakta Ulf Krantz ulf@pilgrimstid.nu

Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 

© LightWeb