LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb
Pilgrimsvandringar-Veckovandringar-Dagsvandringar-Temavandringar 

Pilgrimstid medverkar i vandringspaket med guide, både pilgrimsvandringar och temavandringar, dagsvandringar och veckovandringar!
Vandringar ordnas även vintertid, bl a med snöskor!
Pilgrimstid samarbetar med bl a Studiefrämjandet, studieförbundet Bilda och andra som arrangerar vandringarna.

Vandringar på Helgonleden
och Stråsjöleden, sommaren 2019

Pilgrimsdagar i Kårböle 2-3 maj 2019

Dagar för dig som vill veta mer om pilgrim, vandra lite tillsammans, pröva på att leda vandring och lyssna till pilgrimsberättelser och pilgrimssånger, m m. Information om premiärvandringen, se nedan.

Ingen kostnad förutom mat och boende. Program kommer snart.
Anmälan och info: pilgrimstid@hotmail.com

Dagarna ordnas som en del av InterReg-projektet St Olav Waterway, som har sin stora premiärvandring med start i Åbo 25 maj och med målet Nidaros i tid till Sankt Olofsfesten 29 juli. 
Mer info kommer snart, även om premiärvandringen.
Se även www.stolavwaterway.com
 

Även Leaderprojekten Pilgrim - Karta och kontaktnät är med och presenteras, speciellt den digitala kartan på Paxwalk, t ex Stråsjöleden

 

St Olav Waterway

Utdrag ur programmet för svenska sidan, läs mer på projektets websida 
 
13.6  Seglatsen med galeasen Albanus, med eskader, som anländer till Borka Brygga i Enånger 13.6 och tas emot med välkomstprogram kl 17.30, följt av program i Enångers gamla/medeltida kyrka.

Vandring Stråsjöleden 

23 juni kan man själv vandra från Korsholmen via Långvind till Enånger
    (Enångers Bed&Breakfast).

24 juni Pilgrimsvandring med ledare från Enångers gamla kyrka till Njutånger, ledare Andreas Holmberg. Se även nedan!

25 juni Njutångers gamla kyrka till Sörforsa, ledare Mats Jäderberg
 
26 juni Sörforsa till Nirsgård
Start 09.00 katolska kapellet Forsa. Vi går därifrån via Forsa kyrka till Nirsgård,
ca 11 km. Ta med lämpliga kläder och matsäck för dagen.
Anmälan till Ulf Krantz 0702030084
Ingen kostnad för vandringen. Vi följer Paxwalks digitala karta för etappen

27 juni Nirsgård till Dellenbaden
Start 09.00 Nirsgård. Vi går därifrån till Dellenbaden ca 23 km
Ta med lämpliga kläder och matsäck för dagen.
Anmälan till Ulf Krantz 0702030084
Ingen kostnad för vandringen. Vi följer Paxwalks digitala karta för etappen
28 juni Dellenbaden till Mockastorp
29 juni Mockastorp till Stråsjö kapell - se dessa etapper på Paxwalks karta
 
Vandringen fortsätter sen fram till Kilkoja, där man ansluter till pilgrimerna från Helgonleden, kanske har några vandrat ända från Åbo, via Åland till Grisslehamn, vidare på Vikingaleden och med anslutning till Helgonleden via Gävle, Hamrånge, Skog, Rengsjö, Undersvik, Järvsö, Färila, Kårböle, Huskölen, Ytterhogdal, Överhogdal, Klaxåsen. Från Kilkoja går vandringen mot Storsjö kapell och Ljungdalen. Vid Sylsjön kan man ansluta till den vandring som ordnas av Kirkvollens Pilegrimsgård.
 

Vandring Helgonleden

18 juni från Älvkarleby till Gävle, ledare Joakim Helmbrant. Det är en ganska lång sträcka så följebil för ryggsäckar planeras.
19 juni från Gävle till Hille och vidare till Trödje. Från Hille leder Ingrid och Ove Israelsson vandringen till Trödje.
20 juni Trödje till Viksjö och vidare till Småströmmarnas Pilgrimshärbärge, där Päivi Qvist tar vid.
21 juni Småströmmarna till Skog och Hanebo
22 juni  
23 juni
24 juni
25 juni.... Vi har vandringsledare på gång för alla etapper och återkommer för sträckorna fram emot Färila och Kårböle, där vandringen är välplanerad av församlingar i områdena fram till Klövsjö.
 
Från Storsjö kapell till Sylsjön leder Gertrud Abramsson vandringen.
Därefter kan man vandra på egen hand eller följa med den organiserade vandringen, Kirkvollens Pilegrimsgård
 
Fler ledda vandringsetapper kommer att ordnas - längs Helgonleden, man kan gå med en dag eller hela vägen mot Trondheim.
Mer information kommer!

Sänd ett mail till cina@pilgrimstid.nu om du vill vandra på Helgonleden,
för vandringar längs Stråsjöleden till Ulf Krantz ulf@pilgrimstid.nu
070-203 00 84
 
Premiärvandringen 2019 - en del av projektet St Olav Waterways - läs mer
  
 
Pilgrimstid skräddarsyr också vandringar! Kontakta oss med dina önskemål!
Pilgrimstid är en resurs vid vandringar (genom olika arrangörer). Vi ordnar då det praktiska med färden   Kontakt info@pilgrimstid.nu

Kontakt för frågor om alla vandringar
Ulf Krantz - Se även Veckovandringar - Temavandringar där Pilgrimstid medverkar!

Vi medverkar gärna vid Pilgrimsledarutbildningar.
Kontakta Ulf Krantz ulf@pilgrimstid.nu

Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 

© LightWeb