LightWEB
Start English Deutchland Spain

Om oss          Pilgrimstid - Vandring    Länkar    Pilgrimstid - Produkter    Pilgrimsleder    Foto

LightWeb
Pilgrimsvandringar-Veckovandringar-Dagsvandringar-Temavandringar 

Pilgrimstid medverkar i vandringspaket med guide, både pilgrimsvandringar och temavandringar, dagsvandringar och veckovandringar!
Vandringar ordnas även vintertid, bl a med snöskor!
Pilgrimstid samarbetar med bl a Studiefrämjandet, studieförbundet Bilda och andra som arrangerar vandringarna.


Fler testvandringar kommer att ordnas - längs Helgonleden, oftast dagsvandringar. Mer information kommer!
Sänd ett mail till cina@pilgrimstid.nu om du vill vandra på Helgonleden,
för vandringar längs Stråsjöleden till Ulf Krantz ulf@pilgrimstid.nu
070-203 00 84
 
Testvandringarna - en del av projektet St Olav Waterways - läs mer
  
 
Pilgrimstid skräddarsyr också vandringar! Kontakta oss med dina önskemål!
Pilgrimstid är en resurs vid vandringar (genom olika arrangörer). Vi ordnar då det praktiska med färden   Kontakt info@pilgrimstid.nu

Kontakt för frågor om alla vandringar
Ulf Krantz - Se även Veckovandringar - Temavandringar där Pilgrimstid medverkar!

Vi medverkar gärna vid Pilgrimsledarutbildningar.
Kontakta Ulf Krantz ulf@pilgrimstid.nu

Pilgrimstid, medlem i Riksföreningen Pilgrim i Sverige


 

© LightWeb